اخبار داغ

دسته: معرفی گیاهان

برگ انجیری ابلق
معرفی انواع گل و گیاه, معرفی گیاهان, گلوپدیا

گیاه برگ انجیری ابلق 

خصوصیات گیاه فیلودندرون یا گیاه برگ انجیری ابلق یکی از زیبا ترین گیاهان آپارتمانی به شمار می آید که با برگ های پهن و شکاف هایی روی سطح آن زیبایی خاصی را به همراه دارد. همچنین محیط های گرم و مرطوب بهترین محیط برای نگهداری...
برگ انجیری حصیری
معرفی انواع گل و گیاه, معرفی گیاهان, گلوپدیا

برگ انجیری حصیری 

خصوصیات گیاه فیلودندرون یا گیاه برگ انجیری حصیری یکی از زیبا ترین گیاهان آپارتمانی به شمار می آید که با برگ های پهن و شکاف هایی روی سطح آن زیبایی خاصی را به همراه دارد  همچنین محیط های گرم و مرطوب بهترین محیط برای نگهداری...
برگ انجیری کنتیایی
معرفی انواع گل و گیاه, معرفی گیاهان, گلوپدیا

برگ انجیری کنتیایی 

خصوصیات گیاه فیلودندرون یا برگ انجیری کنتیایی یکی از زیبا ترین گیاهان آپارتمانی به شمار می آید که با برگ های پهن و شکاف هایی روی سطح آن زیبایی خاصی را به همراه دارد .  همچنین محیط های گرم و مرطوب بهترین محیط برای نگهداری...
آگلونما سه رنگ
معرفی انواع گل و گیاه, معرفی گیاهان, گلوپدیا

آگلونما سه رنگ 

خصوصیات گیاه  گیاه آگلونما سه رنگ از خانواده آراسته (گل شیپوریان) می‌باشد و زیستگاه اصلی این گیاه جنوب  شرقی آسیا (اندونزی و مالزی) بوده به همین دلیل رطوبت را دوست دارد؛ همچنین نیاز نوری این گیاه متوسط است و کم نوری را نیز میتواند تحمل...
معرفی انواع گل و گیاه, معرفی گیاهان, گلوپدیا

آگلونما کاتلاس 

خصوصیات گیاه گیاه آگلونما کاتلاس از خانواده آراسته (گل شیپوریان) می‌باشد و زیستگاه اصلی این گیاه جنوب  شرقی آسیا (اندونزی و مالزی) بوده به همین دلیل رطوبت را دوست دارد؛ همچنین نیاز نوری این گیاه متوسط است و کم نوری را نیز میتواند تحمل کند....
آگلونما سفید برفی
معرفی انواع گل و گیاه, معرفی گیاهان, گلوپدیا

آگلونما سفید برفی 

خصوصیات گیاه گیاه آگلونما سفید برفی از خانواده آراسته (گل شیپوریان) می‌باشد و زیستگاه اصلی این گیاه جنوب  شرقی آسیا (اندونزی و مالزی) بوده به همین دلیل رطوبت را دوست دارد؛ همچنین نیاز نوری این گیاه متوسط است و کم نوری را نیز میتواند تحمل...
آگلونما سوزی
دسته بندی نشده, معرفی انواع گل و گیاه, معرفی گیاهان, گلوپدیا

آگلونما سوزی 

خصوصیات گیاه گیاه آگلونما سوزی از خانواده آراسته (گل شیپوریان) می‌باشد و زیستگاه اصلی این گیاه جنوب  شرقی آسیا (اندونزی و مالزی) بوده به همین دلیل رطوبت را دوست دارد؛ همچنین نیاز نوری این گیاه متوسط است و کم نوری را نیز میتواند تحمل کند....
آگلونما نقره ای
معرفی انواع گل و گیاه, معرفی گیاهان, گلوپدیا

آگلونما سیلور کویین (ملکه‌ی نقره‌ای) 

خصوصیات گیاه گیاه آگلونما سیلور کویین از خانواده آراسته (گل شیپوریان) می‌باشد و زیستگاه اصلی این گیاه جنوب  شرقی آسیا (اندونزی و مالزی) بوده به همین دلیل رطوبت را دوست دارد؛ همچنین نیاز نوری این گیاه متوسط است و کم نوری را نیز میتواند تحمل...