اخبار داغ

دسته: گلوپدیا

بنجامین بلک
معرفی انواع گل و گیاه, معرفی گیاهان, گلوپدیا

بنجامین بلک 

خصوصیات گیاه گیاه بنجامین بلک ، یک گیاه بومی جنوب شرق آسیا است و یکی از حساس ترین گیاهان آپارتمانی است و برای افراد تازه کار توصیه نمیشود. گیاه دارای برگ های چرمی، بیضی شکل و نوک تیز است و شاخه ها خاصیت ارتجاعی و...
بنجامین ابلق یا نور ستاره ای
معرفی انواع گل و گیاه, معرفی گیاهان, گلوپدیا

بنجامین ابلق یا نور ستاره ای 

خصوصیات گیاه بنجامین ابلق، بومی جنوب شرق آسیا است .  یکی از حساس ترین گیاهان آپارتمانی است و برای افراد تازه کار توصیه نمیشود. بنجامین ابلق دارای برگ های چرمی، بیضی شکل و نوک تیز است و شاخه ها خاصیت ارتجاعی و آویزان دارند و...
معرفی انواع گل و گیاه, معرفی گیاهان, گلوپدیا

بنجامین آمستر 

خصوصیات گیاه بنجامین آمستر، بومی جنوب شرق آسیا است . یکی از حساس ترین گیاهان آپارتمانی است و برای افراد تازه کار توصیه نمیشود. بنجامین آمستر دارای برگ های چرمی، بیضی شکل و نوک تیز است و شاخه ها خاصیت ارتجاعی و آویزان دارند و همچنین...
معرفی انواع گل و گیاه, معرفی گیاهان, گلوپدیا

شرایط نگهداری فیکوس لیراتا 

خصوصیات گیاه فیکوس گیاهی معروف از خانواده ی موراسه هست شرایط نگهداری فیکوس لیراتا در آپارتمان بسیار مساعد است. از لحاظ شکل ظاهری این گیاه  دارای برگ هایی پهن و براق و نوک تیز به رنگ سبز و ابلق است که همانند بافت چرمی به...
معرفی انواع گل و گیاه, معرفی گیاهان, گلوپدیا

فیکوس الاستیکا 

خصوصیات گیاه فیکوس الاستیکا گیاهی معروف از خانواده ی موراسه هست  گیاهی که در شرایط آپارتمانی به خوبی رشد می کند ،از لحاظ شکل ظاهری این گیاه فیکوس الاستیکا  دارای برگ هایی پهن و براق و نوک تیز به رنگ سبز و ابلق است که...
پتوس نقره ای
معرفی انواع گل و گیاه, معرفی گیاهان, گلوپدیا

پتوس نقره ای 

خصوصیات گیاه پوتوس نقره ای  (نام علمی: Epipremnum aureum) از خانواده گل‌شیپوریان، جنس پوتوس‌ها و بومی جزایر سلیمان است. گیاه پتوس  جزو یکی از سازگار ترین گیاهان آپارتمانی است به دلیل نیاز نوری کمی که دارد میتوان در مکان های کم نور نیز نگهداری شود...
معرفی انواع گل و گیاه, معرفی گیاهان, گلوپدیا

پتوس سفید 

خصوصیات گیاه پتوس سفید  (نام علمی: Epipremnum aureum) از خانواده گل‌شیپوریان، جنس پوتوس‌ها و بومی جزایر سلیمان است. گیاه پوتوس جزو یکی از سازگار ترین گیاهان آپارتمانی است به دلیل نیاز نوری کمی که دارد میتوان در مکان های کم نور نیز نگهداری شود .اما...
معرفی انواع گل و گیاه, معرفی گیاهان, گلوپدیا

پتوس نئون یا طلایی 

خصوصیات گیاه پتوس نئون  (نام علمی: Epipremnum aureum) از خانواده گل‌شیپوریان، جنس پوتوس‌ها و بومی جزایر سلیمان است. گیاه پوتوس جزو یکی از سازگار ترین گیاهان آپارتمانی است به دلیل نیاز نوری کمی که دارد میتوان در مکان های کم نور نیز نگهداری شود ....