اخبار داغ
  عضویت کاملا رایگان

  • گلپینو ٬ سامانه خرید و فروش گل بر اساس نزدیک ترین گلفروشی به مشتری می باشد(با همکاری شرکت طرفه نگار و اتحادیه گل و گیاه )
  • افزایش فروش و رقابت بیشتر با سایر گلفروش ها
  • تا ۲ ماه بدون هیچ گونه درصدی
  • فروش به نام خود گلفروشی
  • تسویه ۲۴ ساعته
  • طرح هایی برای فروش گل های در مغازه مانده
  • اشتراک گل برای مشتریان

  عضویت کاملا رایگان

  • گلپینو ٬ سامانه خرید و فروش گل بر اساس نزدیک ترین گلفروشی به مشتری می باشد(با همکاری شرکت طرفه نگار و اتحادیه گل و گیاه )
  • افزایش فروش و رقابت بیشتر با سایر گلفروش ها
  • تا ۲ ماه بدون هیچ گونه درصدی
  • فروش به نام خود گلفروشی
  • تسویه ۲۴ ساعته
  • طرح هایی برای فروش گل های در مغازه مانده
  • اشتراک گل برای مشتریان